Sestavení tréninkového plánu

Sestavení vhodného tréninkového plánu je základní stavební kámen k dosažení Vašich tréninkových cílů.

Každý jedinec má jiné potřeby a jiný aktuální stav pohybového aparátu, což vyžaduje důkladnou anamnézu a individuální přístup.

Tréninkový plán

Postup spolupráce

Sestavení plánu se obvykle skládá ze dvou osobních konzultací u klienta. Během první konzultace zjišťujeme co nejvíce informací o minulých a současných aktivitách klienta, o bolestech a úrazech pohybového aparátu a v neposlední řadě také o Vašich budoucích cílech a očekáváních od cvičení. Využíváme fyzioterapeutických postupů - Testy pohybových stereotypů, které nám prozradí funkčnost pohybového aparátu a jaké svaly jsou potřeba protahovat, a které spíše posilovat, abychom docílili optimálního svalového tonu.

Kombinací získaných informací Vám sestavíme tréninkový plán na míru, který Vám představíme při druhé konzultaci. Také provedeme následnou korekturu Vašeho provedení, abyste cvičení prováděli technicky správně a vhodně dýchali.

Tréninkový plán je obvykle sestaven na 6 až 8 týdnů. Po této době se tělo většinou adaptuje na stanovenou zátěž a je potřeba tréninkový plán aktualizovat, aby stále docházelo ke zlepšení a přibližování se hlavním tréninkovým cílům.

Služba zahrnuje:

  • Fyzioterapeutickou diagnostiku.
  • Tréninkový plán, vycházející z Vašich cílů a diagnostiky.
  • Praktickou ukázku cviků tréninkového plánu a následnou korekturu Vašeho provedení.